Wyzwalająca moc dobra

Poniedziałek, bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika (14 czerwca), rok I, Mt 5,38-42

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb!”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie».

 

Kiedy Bóg dał Izraelowi prawo „Oko za oko i ząb za ząb”, było ono rewolucyjne. W tamtych bowiem czasach rzeczą normalną było zabicie w odwecie drugiego człowieka nawet za drobne przewinienia, przykładowo za wybicie zęba. Jezus wyznacza kolejny, ostateczny krok rozwoju naszej moralności. Chce, byśmy stawali się jak sam Bóg, który zawsze odpowiada na ludzkie zło jeszcze większą miłością („Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska” Rz 5,20). Jezusowe obrazowe „lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi” wskazuje na konieczność wyzbycia się jakiejkolwiek przemocy w relacjach międzyludzkich i wiary, że tylko dobrem można przemieniać świat, czego przykład dał nasz Zbawiciel przez swoją śmierć i zmartwychwstanie.

Kiedy będziemy w stanie żyć w ten sposób? Jeśli sami najpierw przyjmiemy całym sercem tę absolutną miłość Boga Ojca objawioną w Jezusie Chrystusie. Jedynie mając doświadczenie wyzwalającej mocy dobra, będziemy w stanie reagować na zło dobrem.

Duchu Święty, napełniaj nasze serca Bożą miłością.