Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz». Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć». Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże». Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego».

 

Św. Łukasz prezentuje trzy typy ludzi, którzy chcą iść za Jezusem. Pierwszy – entuzjastycznie nastawiony. Drugi – ktoś, kto szedł na pogrzeb osoby bliskiej. Trzeci typ człowieka to ten, który chce, zanim wyruszy z Jezusem, najpierw pożegnać się z rodziną. Pierwszy i trzeci zgłosili się do Jezusa sami, a drugiego On powołał. Pierwszego Jezus powstrzymał, a drugi i trzeci określali rodzaj przeżywanych trudności. Ci ostatni chcieliby pójść za Nim po spełnieniu rodzinnych obowiązków.
    
Jezus pokazuje owym ludziom, że aby pójść za Nim, trzeba bezwarunkowo i natychmiast posłuchać Jego głosu, porzucić ten świat i jego problemy. Pójście za Jezusem to pewne wyzwanie. Podejmiesz je?