Wzór

Środa, Św. Franciszka z Asyżu (4 października), rok I, Łk 9,57-62

Do innego rzekł: Pójdź za Mną! Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca! Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże! Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu! Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego.

 

Lisy mają nory, ptaki gniazda, ludzie swoje domy. To nasze mieszkania na ziemi. Jednak naszym prawdziwym domem jest niebo. 

Idź za Jezusem, który codziennie wzywa Cię i mówi "Pójdź za Mną". Patrz w przód, spoglądaj na Chrystusa, wzoruj się na Nim we wszystkim, co robisz. Niech On prowadzi Ciebie przez życie, a wtedy dojdziesz do swojego prawdziwego domu.