Wzrost

Poniedziałek, Św. Joachima i Anny, rodziców NMP (26 lipca), rok I, Mt 13,31-35

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach». Powiedział im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło». To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: «Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata».

 

Początki królestwa Bożego są nieznaczne i trudno zauważalne, niczym małe ziarnko gorczycy. Jednak Bóg realizuje swój historiozbawczy plan i ostatecznie doprowadzi królestwo do pełnego rozkwitu.

W życiu konkretnego człowieka królestwo Boże podlega podobnym prawom rozwoju – niejednokrotnie zmagać się trzeba będzie z trudnościami, ale sam Bóg zapewnia umocnienie się i wzrost Bożego życia.