XI Festiwal Filmowy Vitae Valor

Hasłem przewodnim i kluczem doboru filmów oraz paneli dyskusyjnych będą różne oblicza wolności. Festiwal odbędzie się w dniach 5–12 grudnia 2021 r. Organizatorami są tarnowska Fundacja Alegoria, Stowarzyszenie Kanon, Fundacja Artystyczna PEGAZ oraz Centrum Sztuki Mościce, w którego przestrzeniach odbędą się wszystkie projekcje filmów oraz wydarzenia towarzyszące.

W tym roku tematem przewodnim XI edycji festiwalu będą „oblicza wolności”. Będziemy poszukiwać różnych jej wizerunków oraz szukać jej powiązań, związków ze światem artystycznym, literackim, a także społeczno-politycznym. Widzowie będą mogli zobaczyć 8 filmów, a także uczestniczyć w debatach, które zostały podzielone na cztery bloki tematyczne: wolności w sieci, wolności od/do, wolności ekonomicznej i politycznej, jak również twórczej. Gośćmi festiwalu będą między innymi: Adam Woronowicz, Łukasz Maciejewski, Piotr Barszczowski, ks. Andrzej Draguła, Ewa Kiedio, prof. Adam Regiewicz, Maja Bednarska, Monika Przybysz, Michał Kłosowski czy Łukasz Lamża.

W ramach tegorocznego festiwalu odbędą się również wydarzenia towarzyszące: warsztaty recenzenckie, prowadzone przez krytyka filmowego Łukasza Maciejewskiego spotkanie Tarnowskiego Klubu Dyskusyjnego, którego gościem będzie artysta, zdobywca złotego medalu na florenckim Biennale Piotr Barszczowski. Będzie również możliwość uczestniczenia w Młodzieżowym Dyskusyjnym Klubie Filmowym, a także będzie można wziąć udział i wygrać nagrody w otwartym konkursie na najlepszą recenzję festiwalowego filmu. 

Warto podkreślić, że XI edycja Festiwalu Filmowego Vitae Valor „Oblicza Wolności” stawia pytania o to, czym jest wolność i jaka jest jej dzisiejsza definicja w tak szybko zmieniającym się świecie. Integralnym pytaniem jest także pytanie o kondycję współczesnego człowieka, który coraz częściej utożsamiany jest z różnym zniewoleniem – nie tylko na płaszczyźnie nałogów.

Pojęcia takie jak smartfonizm, martwica społeczna stają się dzisiaj zaprzeczeniem wolności człowieka. Czy zatem jesteśmy w pełni wolni? Gdzie jest granica bycia człowiekiem wolnym? Czy potrafimy ją wskazać? Co z wolnością polityczną, wolnością słowa, artystycznym wyrazem? Wolność, czyli co? – to pytanie, które jako twórcy festiwalu chcemy postawić i szukać na nie odpowiedzi podczas trwania całego festiwalu, który odbędzie się w dniach 5–12 grudnia 2021 r. w przestrzeniach Centrum Sztuki Mościce.

Profeto jest patronem medialnym Festiwalu. Od 5 do 12 grudnia codziennie od godz. 18:00 będziemy relacjonować i transmitować wydarzenia festiwalowe na antenie Radia Profeto.

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Więcej informacji można znaleźć na stronie festiwalu vvfestival.pl oraz w mediach społecznościowych.