To ważne wydarzenie, odbywające się co sześć lat, rozpoczęło się od wysłuchania duchowej refleksji ks. dr hab. Jacka Kicińskiego, klaretynka, dyrektora Teologii Życia Konsekrowanego przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W konferencji poświęconej budowaniu jedności we wspólnocie zakonnej, podkreślił, że życie zakonne zrodziło się z miłości i do miłości jest powołane, a osoby konsekrowane były zawsze czytelnymi znakami obecności Boga w świecie. Przestrzegał przed przyjmowaniem sposobu myślenia świata, przeżywającego rozmaite kryzysy i zauważył potrzebę odczytywania znaków czasu, które należy konfrontować z nauką Kościoła i charyzmatem Zgromadzenia. 

    Nawiązując do tematu Kapituły mówiącego o wspólnocie życia i misji dla Kościoła, zwrócił uwagę, że w budowaniu wspólnoty do priorytetów należy m.in. osobowa więź z Bogiem, akceptacja wspólnoty realnej, współodpowiedzialność za jej kształt i dostrzeganie pozytywnych stron. „Nie można być jedynie obserwatorem czy kibicem we wspólnocie. Albo się ją buduje, albo rujnuje przez ciągłe narzekanie i krytykę” – podkreślił, dodając, że wspólnota zakonna winna jednocześnie otwierać się na współpracę z pasterzami diecezji oraz z innymi zgromadzeniami. 

      W dalszej wypowiedzi, ks. Kiciński przekonywał, że życie zakonne musi być czytelne, proste i zrozumiale dla innych, jak każdy znak drogowy. Ważne także – zdaniem mówcy – jest właściwe rozeznawanie duchowe znaków czasu. „Musimy dziś wychodzić do ludzi, szukać ich również na peryferiach świata” – wołał za papieżem Franciszkiem. 

    Jesteśmy tutaj, by wsłuchiwać się w głos Boga i rozeznać naszą posługę jako prowincja w Kościele, w świecie i Zgromadzeniu. Nie liczymy wyłącznie na własne możliwości, dlatego zwracamy się do naszego Zbawiciela, prosząc o światło i błogosławieństwo na te nadchodzące dni – mówił podczas Mszy św. prowincjał ks. Artur Sanecki SCJ. Z kolei w homilii ks. Kiciński przypomniał, że życie konsekrowane jest zawsze podążaniem za słowem Bożym i odczytywaniem go w duchu charyzmatu Założyciela. „Jesteśmy powołani, by sami żyć, strzec oraz iść za słowem Boga, a potem ewangelizować” – podkreślił znany teolog duchowości. „ 

      XII Kapitułę Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego uważam za otwartą” – ogłosił prowincjał sercanów podczas pierwszej sesji plenarnej, prowadzonej przez moderatora ks. Ryszarda Krupę. W swym przemówieniu przypomniał najważniejsze fakty, dzięki którym nastąpiło zwołanie Kapituły, owocną pracę Komisji Przygotowawczej pod kierunkiem wikariusza prowincjalnego ks. Dariusza Salamona oraz przywitał wszystkich uczestników oraz przedstawiciela Generała, ks. John’a van den Hengel’a z Rzymu. Zachęcił także wszystkich delegatów do modlitwy i zaangażowania w prace Kapituły. 

     „To wielka radość być pośród was w czasie obrad. To ostatnia z dziewięciu Kapituł, w jakich w ostatnim czasie biorę udział. Jest to zawsze wyjątkowy czas w życiu prowincji. Niech te dni będą czasem błogosławieństwa dla waszej pracy" – życzył wszystkim radny generalny ks. John van den Hengel, przekazując także pozdrowienia od Generała Zgromadzenia. 

     W dalszej części spotkania dokonano wyboru skrutatorów, zatwierdzono w głosowaniu regulamin Kapituły, sposób przyjmowania protokołów oraz składy Komisji: prawnej, redakcyjnej, protokołów i co jest nowością na tej Kapitule – Biura Prasowego, które codziennie na stronie www.sercanie.pl oraz www.profeto.pl będzie informować o tym, co dzieje się na Kapitule, czym żyją ojcowie kapitulni i jakie decyzje podejmują. 

   W drugiej części sesji popołudniowej prowincjał ks. Artur Sanecki przedstawił raport stanu prowincji od ostatniej Kapituły w 2008 r. Omówił najważniejsze dane statystyczne i wydarzenia w prowincji minionych sześciu lat. Odniósł się do wizytacji Generała, Radnego Generalnego oraz Ekonoma Generalnego w 2011 r. oraz uchwał XI Kapituły Prowincjalnej i przyjętego na niej projektu apostolskiego prowincji. Na koniec obszernie zapoznał zebranych z aktualną sytuację prowincji w poszczególnych sektorach jej życia i działalności oraz zasygnalizował istotne – jego zdaniem - wyzwania, dotyczące przyszłości prowincji. 

     Podziękował także za okazywane mu podczas pełnienia urzędu przełożonego prowincji wsparcie, pomoc i życzliwą współpracę, za dyspozycyjność i ofiarne zaangażowanie się w poszczególne posługi, rodzaje apostolatu i inne prowadzone działalności. 

    „Przez te sześć lat Prowincja nie stała w miejscu. Pomimo wielu trudności, pewnie jak każdy poprzedni okres pomiędzy kapitułami, i ten ostatni był okresem dojrzewania i wzrostu. Możemy chyba dzisiaj powiedzieć, że nasza Prowincja w roku 2014 to na pewno inna, w wielu wymiarach bardziej rozwinięta Prowincja, niż nawet ta sprzed zaledwie kilku lat” – podkreślił. 

    W obecnej Kapitule bierze udział ponad 30 zakonników, w tym zarząd prowincji, przełożeni dystryktów Białorusi, Mołdawii i Finlandii, sekretarze pomocniczy, moderatorzy oraz członkowie Komisji do analizy sprawozdania finansowego i do zmodyfikowania regulaminu Kapituły oraz Biura Prasowego.

Więcej na sercanie.pl