Wcześniej, w kaplicy domowej w czasie Mszy św., której przewodniczył ks. Józef Gaweł, modlono się o uświęcenie życia zakonnego i braterskiego. W homilii ks. Jan Strzałka zwrócił uwagę na potrzebę dzielenia się w życiu zakonnym radością. Wspomniał o wydanym z okazji Roku Życia Konsekrowanego liście Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego zatytułowanym: „Radujcie się”, który zawiera wypowiedzi papieża Franciszka dotyczące istotnych elementów życia konsekrowanego. Papież zaliczył do nich radość. „Radość życia konsekrowanego powinna być formą naszego apostolatu. Przeżywanie powołania kapłańskiego i zakonnego w permanentnym smutku, zniechęceniu, zgorzknieniu, nie jest zgodna z Ewangelią. Tylko ewangeliczna radość pozwoli nam i naszym wspólnotom pozostać w zjednoczeniu braterskim oraz być owocnymi dla misji we współczesnym świecie i Kościele” – podsumował kaznodzieja. 

     W krótkich relacjach z prac w grupach, ich sekretarze podkreślali najważniejsze sprawy związane z minionym okresem działalności prowincji oraz wysuwali postulaty warte – zdaniem delegatow - do rozważenia podczas Kapituły. Wśród wielu sugestii wskazywano m.in. na priorytetową rolę formacji, także liturgicznej we wspólnotach, przygotowanie zakonników do zadań specjalistycznych oraz obecność charyzmatu sercańskiego w każdym prowadzonym dziele prowincji, zwłaszcza w duszpasterstwie parafialnym. 

     „Nie możemy tracić z pola widzenia wartości duszpasterstwa w posiadanych parafiach, w których często odnajdują się także starsi współbracia. Potrzeba również zastanowić się nad kwestią tak zwanego ukrytego bezrobocia, i tak planować, by każdy czuł się potrzebny” – zaznaczył jeden z sekretarzy grupy roboczej, ks. Zdzisław Śmiertka. 

   Najwięcej miejsca w relacjach, a potem w dyskusji poświęcono kwestii duszpasterstwa młodzieży i powołań. Zwracano uwagę na potrzebę jeszcze intensywniejszej modlitwy we wspólnotach oraz podejmowania w tej intencji praktyk pokutnych (m.in. postu). W dyskusji wskazywano na potrzebę odpowiedzialności wszystkich za powołania i wspierania tych, którzy pracują w tym duszpasterstwie. Poruszono również sprawę opieki nad starszymi i chorymi współbraćmi, wobec perspektywy „starzenia się” prowincji. 

    „Formacja, inwestowanie w siebie, by nie stać w miejscu, to rzecz priorytetowa dla nas. Zwłaszcza potrzebna jest ona w takim a nie innym świecie” – podkreślił prowincjał, odpowiadając na niektóre zagadnienia poruszone podczas wystąpień. Podziękował za szczere uwagi, które będą przedmiotem dyskusji w dalszym przebiegi Kapituły. Przeczytał również list nadesłany do Kapituły przez zaangażowanych w duszpasterstwie młodzieżowym, wyrażający troskę o przyszłość tego sektora pracy. Autorzy listu apelują o wsparcie dla podejmowanych działań związanych z Sercańskimi Dniami Młodzieży i Ruchem Sercańskiej Młodzieży oraz zbliżającymi się Europejskim Spotkaniem Młodzieży Sercańskiej oraz Światowym Dniem Młodzieży w Krakowie. 

     Z kolei odpowiedzialny za coraz bardziej rozwijające się nowe dzieło prowincji - Profeto, ks. Michał Olszewski zapoznał ojców kapitulnych z sytuacja prawną i finansową przedsięwzięcie, obchodzącego w tych dniach swe drugie urodziny. „Chcemy budować największą w Polsce ambonę w Internecie, a wszystko, co dzieje się dzięki temu dziełu, ma sercański znaczek” – zaznaczył. 

     Sesja popołudniowa rozpoczęła się od relacji ekonoma prowincjalnego ks. Marka Romańczyka o sytuacji prawno-ekonomicznej prowincji i najważniejszych wydarzeń inwestycyjnych w posiadanych placówkach w minionych 6 latach. Przedstawił stan prawny wszystkich domów w Polsce, na Słowacji, w Szwajcarii, w dystryktach: Białoruś, Mołdawia, Finlandia i wspólnocie terytorialnej na Ukrainie. Omówił również sprawę ubezpieczeń i wydatki związane z remontem budynku Domu Wydawniczego i Domus Mater. Potem głos zabrał przewodniczący Komisji do analizy sprawozdania finansowego ks. Zdzisław Kozioł przedstawiając uwagi Komisji. 

   Ostatnim wydarzeniem tego dnia było wystąpienie przełożonego dystryktu na Białorusi ks. Andrzeja Woźniaka, który opowiedział o pracy sercanów w tym kraju.

Fotogaleria tutaj!