Krótko zatrzymaliśmy się nad tematem dnia, który dziś trochę tajemniczo brzmi: „Ecce Cor”. Mowa jest oczywiście o sercu. Od samego rana w drodze do poznawania Bożego Serca towarzyszy nam Św. Małgorzata Maria Alacoque. Może nie znamy jej z imienia i nazwiska, ale wiemy już, że praktyka pierwszych piątków, to właśnie inicjatywa patronki dzisiejszego dnia. Św. Małgorzata pomaga nam kierować  serca w odpowiednim kierunku i pyta  każdego, dla kogo bije twoje serce? Tam gdzie serce, tam też jest nasz skarb.

Z dobrą wskazówką: „Szukaj rady u każdego mądrego” ruszyliśmy w kolejny dzień SDM-owej przygody.

Pracaw grupach


„Dam im serce zdolne do poznania mnie...”.

Serce w Biblii nie jest traktowane jedynie jako organ ciała, czy świat uczuć, ale jest to przede wszystkim symbol całego wnętrza człowieka, jego pragnień, myśli, decyzji. W czasie pracy w grupach próbowaliśmy spojrzeć w serce Boga. Analizowaliśmy przypowieść o dobrym pasterzu, w której widzimy Boga, zatroskanego o każdego  człowieka, poszukującego zagubionych. W Ewangelii św. Jana znaleźliśmy największy dowód miłości Jezusa – Jego śmierć na krzyżu.

Jedna z grup dostała pracę domową (namiotową) - ­ poszukać odpowiedzi na pytanie: „Kim dla mnie jesteś Boże?” Może warto, żeby każdy z nas odpowiedział sobie na to pytanie.

 

Więcej na : sdm.info.pl