Za kogo uważają Cię ludzie?

Sobota, Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca), rok II, Mt 16,13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

 

Może nosisz krótkie włosy, a może długie, a może masz dredy, masz kolczyk w uchu, nosisz glany (buty), masz brodę albo całym swoim wyglądem przypominasz bandziora, kibola, dresiarza. A może masz piękne włosy i swoim wyglądem sprawiasz wrażenie miłego człowieka. Zapytaj się Jezusa, za kogo On Cię uważa. Może dla niego jesteś prorokiem Jeremiaszem, Izajaszem, Marią Magdaleną, a może jesteś jak Jan Chrzciciel albo któryś z apostołów. Może jesteś jednym z trędowatych, zniewolonych, których Jezus spotkał na swojej drodze.

Nie bój się zapytać Jezusa, kim Ty dla Niego jesteś. Kiedy usłyszysz odpowiedź od Jezusa, wtedy On Cię zapyta, za kogo Ty Go uważasz.