Za wszystkich

Niedziela, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, rok A, Dz 10,34a-37-43

Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.

 

Bóg przyszedł do wszystkich i umarł za wszystkich. Nie segregował jak śmieci w kilka kolorowych koszy. Nie wybierał jak w sklepie sztuki mięsa na befsztyk – bardziej czy mniej krwisty. Szedł przez życie, dobrze czyniąc wszystkim! Bądź podobny do Niego, a śmierć będzie otwarciem nieba i początkiem życia ze Zmartwychwstałym.