Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?» Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze». Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce».

 

Poprzez przypowieści Jezus opowiada o tym, co było (jak chociażby odrzucenie starotestamentalnych proroków), jak i o tym, co będzie. Bohaterami opowiadania są: gospodarz, który zakłada winnicę – jest nim Bóg, oraz rolnicy – to naród wybrany. Bóg (Gospodarz) posyła do swej winnicy sługi, posyła również swojego Syna.

Obraz winnicy i tego, co w niej może się dziać, jest przebogaty. Pokazuje między innymi, że świat stworzony przez Boga jest oddany w nasze ręce, niczym winnica z przypowieści w ręce rolników. Wszystko dla nas było przygotowane, poukładane i zadbane. My tylko mieliśmy pracować, a On odebrać plon we właściwym czasie.

W chwili medytacji pomyśl: jakim jesteś rolnikiem? Oddajesz Bogu to, co się Jemu należy? A może chcesz przywłaszczyć sobie Jego dzieła i w rzeczywistości okażesz się zabójcą?