Zachęta

Wtorek, II Tydzień Wielkiego Postu, rok II, Iz 1,10.16-20

Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy, daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory! «Obmyjcie się i oczyśćcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobru! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie! Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! – mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby były czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, dóbr ziemskich będziecie zażywać. Ale jeśli się zatniecie w oporze, miecz was wytępi». Albowiem usta Pańskie to wyrzekły.

 

Dzisiejsze Izajaszowe wołanie to nie tylko zaproszenie do spowiedzi (Wielki Post już się zaczął na dobre, więc na pewno warto!), ale ogromna zachęta do uczynków miłosierdzia. Bez nich tak naprawdę nie ma nawrócenia.