Zachwyca i wychowuje

Niedziela, XXXIII Tydzień Zwykły, rok A, Prz 31,10-13.19-20.30-31

Otwiera dłoń ubogiemu,
do nędzarza wyciąga swe ręce.
Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno:
chwalić należy niewiastę, co boi się Pana.
Z owocu jej rąk jej dajcie,
niech w bramie chwalą jej czyny.

     Księga przysłów rzadko trafia na ambonę. Zatem pierwsze czytanie z dzisiejszej niedzieli warto potraktować jako cenny dar. Widzimy w nim obraz kobiety idealnej. I choć mówimy, że niemożliwe jest spotkać ideał, to ważnym zadaniem jest go poszukiwać oraz do niego dążyć. Niewiasta dzielna, czyli jaka? Można powiedzieć: silna, wartościowa, solidna. Te cechy są bardzo ważne zarówno w życiu zawodowym jaki w wychowaniu dzieci, a czasem również męża ;)

    Tym, który chwali niewiastę w tekście, jest na pewno mężczyzna. Zatem odnosi cechy kobiety do relacji z mężem. Dzięki dojrzałości niewiasty mężczyzna zyskuje ekonomicznie. We wspólnym domu dzieje się dobro moralne, bo kobieta jest wrażliwa na pomoc innym. Ale ponad tym wszystkim wartość jej wyraża się przez szacunek do tajemnicy – do Boga. Zatem to kobieta troszczy się o życie religijne rodziny – takie ma powołanie.

    Na koniec przestroga przed pułapką. Niestety wdzięk kobiety jest marny - to tylko reklama, zachwyca na krótko. Jest niewątpliwie ogromnym darem stwórcy, lecz nie przynosi dobra, ponieważ zatrzymuje na sobie.

    Zatem kobieta piękna zachwyca, a niewiasta dzielna wychowuje. Takie jest bogactwo, które stworzył Bóg. Za to mu dziękuję. Za moją mamę, za moją siostrę, za przyjaciółki i każdą kobietę, którą postawił On na mojej drodze.