Zachwyt Bogiem

Piątek, Święto św. Bartłomieja, apostoła (24 sierpnia), rok II, J 1,45-51

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: " Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu". Powiedział do Niego Natanael: "Skąd mnie znasz?" Odrzekł mu Jezus: "Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym". Odpowiedział Mu Natanael: "Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!" Odparł mu Jezus: "Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: „Widziałem cię pod drzewem figowym?” Zobaczysz jeszcze więcej niż to". Potem powiedział do niego: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego".

 

Powoli kończy się, czy tego chcemy czy nie, okres wakacji i odpoczynku od nauki. Być może podczas tych ostatnich dwóch miesięcy mieliśmy okazję widzieć wiele nowych rzeczy, zachwycić się pięknem przyrody, cudami techniki i spotkać wielu ciekawych nowych ludzi. Bo wiele rzeczy, czasem nawet bardzo prostych może nas zachwycić. Tylko czy tak samo potrafimy zachwycić się Bogiem i tym jak jest cudowny. Czy potrafimy tak samo szybko dostrzec, że to co mamy otrzymujemy od Niego? Czy w końcu potrafimy uwierzyć w Niego i bezgranicznie Mu zaufać – nie oczekując tak jak Natanael na jakiś znak od Boga?