Zadać Jezusowi pytanie

Sobota, II Tydzień Adwentu, rok I, Mt 17,10-13

Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: «Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?» on odparł: «Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć». Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.

 

Zdarzyło mi się nie raz zazdrościć uczniom Jezusa, że mieli możliwość z Nim być, więcej – że mogli zadawać Mu pytania i otrzymywać odpowiedzi. Czasem chciałabym zadać Panu pytanie, tak zwyczajnie, wprost. Gdybym miała taką możliwość, to wiem, jestem pewna, że by odpowiedział. Są sytuacje w życiu, gdy możemy postępować szlachetnie albo trochę mniej wspaniałomyślnie i wtedy przychodzi natchnienie: „a jak postąpiłaby Matka Jezusa? jak zadziałałby Jezus?”. I wtedy wszystko jest jasne i proste.

Ścieżki naszych uczynków czasem są kręte, ale warte wysiłku, by je prostować. Bądźmy dla siebie nawzajem dobrzy i życzliwi, a Pan będzie między nami.