Zadania

Niedziela, Uroczystość Najświętszej Trójcy, rok B, Mt 28,16-20

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

 

Na koniec swej ziemskiej działalności Jezus wyjaśnia uczniom, na czym polega ich zadanie w świecie. Mają udzielać chrztu, nauczać wszystkie narody, zachowywać wszystko to, co przekazał im sam Jezus. Pierwsi uczniowie mają to czynić w imię Trójcy Przenajświętszej.

Może warto dzisiaj postawić sobie pytanie: czy to, co ja robię z chrześcijaństwem, co mówię o chrześcijaństwie, o Ewangelii, czy to, jak głoszę – czy to jest naprawdę w imię Pana Boga?