Zadania

Niedziela, Uroczystość Najświętszej Trójcy, rok B, Mt 28,16-20

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

 

Na koniec swej ziemskiej działalności Jezus wyjaśnia uczniom, na czym polega ich zadanie w świecie. Mają udzielać chrztu, nauczać wszystkie narody, zachowywać wszystko to, co przekazał im sam Jezus. Pierwsi uczniowie mają to czynić w imię Trójcy Przenajświętszej.

Może warto dzisiaj postawić sobie pytanie: czy to, co ja robię z chrześcijaństwem, co mówię o chrześcijaństwie, o Ewangelii, czy to, jak głoszę – czy to jest naprawdę w imię Pana Boga?