Zadanie

Piątek, V Tydzień Wielkanocny, rok II, J 15,12-17

Jezus powiedział do swoich uczniów: «To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

 

Czy lubimy, kiedy ktoś stawia przed nami jakieś zadania, jakąś misję do spełnienia? Jezus postawił przed swoimi uczniami zadanie: „To wam nakazuje, abyście się wzajemnie miłowali”. Mistrz z Nazaretu poleca swoim uczniom, aby panowała pośród nich miłość, nakazał im wzajemny szacunek.

Być może w sercu naszym rodzi się pytanie: czy można komukolwiek nakazać miłość? Tak! Jezusowa miłość jest bezwarunkowa. A co zrobi człowiek nią obdarowany, to już jego decyzja. Naszym zadaniem jest prawdziwie kochać.