Zakochana w Trójcy

Niedziela, Uroczystość Najświętszej Trójcy, rok C, Prz 8,22-31

Gdy niebo umacniał, z Nim byłam gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich.

Ten piękny tekst o Bożej mądrości tradycja chrześcijańska odnosi często do Maryi! Gdy dzisiaj w kontekście liturgicznej uroczystości Trójcy Przenajświętszej wkładam ten tekst w usta Matki Bożej, to jestem pewien, że Ona w Trójcy jest zakochana!