Zakrólował

Niedziela, Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, rok C, Łk 23,35-43

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: ”Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: ”Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: ”To jest król żydowski”. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: ”Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ”Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. I dodał: ”Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: ”Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”.

 

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego przeżywamy Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, która w sposób tak bardzo namacalny ukazuje nam „Królestwo prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju” /prefacja/. Dziwne to królestwo i dziwny Jego Władca. 

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje Pana Jezusa królującego z krzyża. Nie takiego Mesjasza oczekiwali Żydzi. Spodziewali się potężnego władcy mającego siłę wyzwolić naród wybrany z niewoli rzymskiej. Jeżeli nawet niektórzy z nich mieli jeszcze wątpliwości co do tożsamości Proroka z Galilei, to Jego śmierć na krzyżu upewniła ich całkowicie, że się nie mylili.

I w takiej pewności trwają do dnia dzisiejszego. Ale i apostołowie mieli chwile zwątpienia. Oni również uwierzyli, że historia ich Mistrza została zamknięta w grobie. Jakże trudno było im uwierzyć, że Jezus zmartwychwstał. Trochę zawstydził ich złoczyńca z krzyża. Uwierzył w zwycięstwo Jezusa Chrystusa wcześniej niż oni. Apostołowie potrzebowali jeszcze zesłania Ducha Świętego, podczas gdy w tym czasie łotr cieszył się już radością nieba.

Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Jak pojmuję Jego królowanie? Czy oczekuję Bożego królestwa, czy też wierzę, że królestwo Boże jest już pośród nas?