Zapał i determinacja

Czwartek, XXIX Tydzień Zwykły, rok I, Rz 6, 19-23

Bracia: Ze względu na przyrodzoną waszą słabość posługuję się porównaniem wziętym z ludzkich stosunków: jak oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, pogrążając się w nieprawość, tak teraz wydajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości, dla uświęcenia. Kiedy bowiem byliście niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Jakiż jednak pożytek mieliście wówczas z tych czynów, których się teraz wstydzicie? Przecież końcem ich jest śmierć. Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego jest życie wieczne. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

 

Gdybyśmy z takim zapałem i determinacją, z jakimi czasami idziemy za podszeptami pokus, przyjmowali dobre natchnienia od Boga, na pewno szybko postępowalibyśmy na drodze duchowej. Służba Bogu nie jet ograniczeniem naszej wolności, ale jest paletą możliwości, a przede wszystkim drogą do wolności już na wieki.