Zapalona lampa

Poniedziałek, XXV Tydzień Zwykły, rok I, Łk 8,16-18

Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma.

 

Słowo Boże to zapalona lampa, którą trzeba nieść dalej. Ta zapalona lampa – Słowo Boże, nie jest samo za wybrany krąg ludzi, ale za wszystkich. My Jezusowi uczniowie, musimy to światło przyjąć poprzez nieustanne i uważne słuchanie Chrystusa, aby później to światło nieść dalej aż na krańce świata, tak aby nastała jedna owczarnia i jeden pasterz Jezus Chrystus.