Zapowiedź

Poniedziałek, VI Tydzień Wielkanocny, rok I, J 15,26-16,4a

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich powiedziałem».

 

Jezus zapowiedział prześladowania tych, którzy oddadzą Mu swoje życie. Ci, którzy będą świadczyć w mocy Ducha Świętego, nie będą mile widziani w „synagodze” tego świata. Niestety, żyjący dekalogiem na co dzień, kierujący się w swoim życiu Ewangelią są wyrzutem sumienia dla „dzieci tego świata”. Ale przecież to jest nasze chrześcijańskie powołanie: świadectwo aż po cenę krwi: „nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu”. Jakże trudne słowa, jakże wymagająca misja.

Trzeba nam zatem umacniać się w wierze, aby wypełnić to zadanie, gdy przyjdzie chwila zapowiedziana przez Mistrza. On pierwszy dał przykład tego, że życie zgodne z zamysłem Stwórcy – Ojca Niebieskiego wymaga ofiary i poświęcenia. Wymaga ono również pokochania krzyża. Nie ludzką mocą jednak człowiek wiary zwycięża, ale dzięki mocy Pocieszyciela.

Zanim jednak przyjdzie czas wielkich świadectw, trzeba nam każdego dnia wybierać Chrystusa, aby dokonywać właściwych wyborów. Trzeba nam nawracać się z małych i wielkich słabości dla miłości Jezusa Chrystusa. A wystarczy, że od dzisiaj zaczniesz żyć jedną prostą zasadą: przeżyj dzisiejszy dzień, jakby to był ostatni dzień Twojego życia; może właśnie ten dzień stanie się pierwszym dniem reszty Twojego życia, jak zwykł pouczać swoich słuchaczy ks. Marek Bałwas. Dobrej reszty Twojego życia. A zacząć możesz od prostego gestu: znaku krzyża, którym rozpoczniesz i zakończysz każdy dzień. „W tym znaku zwyciężysz” – to nie tylko objawienie skierowane do Konstantyna Wielkiego; to cała nauka Ewangelii i esencja słów dzisiejszej perykopy. „Powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem”.