Zapowiedź

Czwartek, Św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła (14 grudnia), rok II, Mt 11,11-15

Jezus powiedział do tłumów: «Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie uznać, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha!».

 

Jan Chrzciciel był tym, który zapowiadał przyjście Jezusa. Czy my możemy zapowiadać Jego powtórne przyjście? Czy to nie do każdego z nas należy to zadanie? Dzisiaj mamy wskazówkę, aby robić to w sposób gwałtowny. Być jak dziecko, które po prostu czegoś chce i to zdobywa. Jak płacze, to po prostu płacze. Jak się uśmiecha, to po prostu się uśmiecha i nie myśli dlaczego. Bądźmy z Jezusem gwałtownie zaangażowani w tę relację...