Zapraszaj Nadchodzącego Jezusa

Wtorek, IV Tydzień Adwentu, rok I, Iz 7,10-14

Pan przemówił do Achaza tymi słowami: «Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze!» Lecz Achaz odpowiedział: «Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę». Wtedy rzekł Izajasz: «Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam uprzykrzać się ludziom, iż uprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel».

 

Achaz potrzebował tego znaku – dziecka, które będzie dowodem, że jego (Achaza) historia się nie kończy. Tak samo my potrzebujemy, by do naszego życia przyszło Dziecko – Jezus, który chce być Bogiem z nami. Pomyśl dziś, który kawałek Twojego życia tak bardzo potrzebuje nadziei, i właśnie tam zapraszaj Nadchodzącego Jezusa.