Zaproszenie

Czwartek, Święto św. Andrzeja, apostoła (30 listopada), rok I, Mt 4,18-22

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

 

Zaproszenia, które otrzymujemy od Jezusa, często są niespodziewane. Zastają nas w różnych momentach życia. Bywa, że mówimy im: później, za rok, jak skończę…

Postawa Apostołów jest zupełnie inna. Tu i teraz. Zostawiają pracę, ojca i ruszają za Jezusem.

Prośmy dziś św. Andrzeja o wypraszanie nam łaski takiej właśnie odwagi, jaką On się wykazał w momencie swojego powołania.