Wtedy Jezus rzekł im w odpowiedzi: Nawet tegoście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy był głodny on i jego ludzie? Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać. I dodał: Syn Człowieczy jest panem szabatu.

 

Zasady są ważne, reguły są ważne, przepisy są ważne, przestrzeganie prawa jest ważne - wszystko to pomaga w funkcjonowaniu ludzi na co dzień. Jest jednak ktoś, kto stoi ponad wszystkimi - to Jezus, Jego miłość i Jego nauka.

Życie w zgodzie ze słowami Jezusa jest gwarantem właściwego postępowania.

 

Od poniedziałku do piątku o godz. 19:30 zapraszamy na audycję dla dzieci >>Elemeledutki<< w Radio Profeto.