Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo – jak mówił – będzie ocalony".

 

Słowa Księgi Mądrości o zasadzce spełniały się kilkukrotnie w życiu Jezusa – Syna posłanego przez Boga Ojca. Gdy Go diabeł kusił na pustyni, i gdy faryzeusze i uczeni w Prawie i Piśmie przy każdej nadarzającej się okazji starali się go zgładzić, aż wreszcie im się udało. A On i tak został ocalony – zmartwychwstał. Kiedykolwiek w historii świata ktokolwiek podnosi rękę na Boga pozornie odnosi tryumf. Nieśmiertelnego zabić nie można.