Zaufać

Środa, XXXIV Tydzień Zwykły, rok I, Łk 21,12-19

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie».

 

Co to oznacza, że włos z głowy nam nie spadnie, skoro możemy zostać zabici ze względu na przynależenie do Chrystusa? Jeśli zaufamy całkowicie Jezusowi i damy się prowadzić Duchowi Świętemu, to nie doznamy żadnego uszczerbku na wierze, która jest bramą do pełni życia w wieczności.

Rodzi się jedno pytanie: czy jesteśmy już tak pochwyceni przez miłość Chrystusa, by móc być gotowymi na znoszenie prześladowań aż po męczeńską śmierć?

Duchu Święty, rozpalaj w nas miłość do Jezusa.