Zaufaj Mu

Poniedziałek, Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca), rok A, Mt 16,13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”. A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

 

Cezarea Filipowa leżała na północ od Betsaidy, w odległości dwóch dni drogi, blisko źródeł Jordanu, u stóp Hermonu. W III wieku Grecy poświęcili jedną z grot skalnych, z której wypływa Jordan, bożkowi Panowi i Nimfom, nadając miastu nazwę Paneas lub Panijas. Na szczycie skały nadmorskiej Herod Wielki zbudował świątynię na cześć cesarza Oktawiana Augusta, a jego syn Filip wzniósł niedaleko świątyni miasto, które nazwał Cezareą na cześć tego samego cesarza. Później dla odróżnienia od Cezarei Nadmorskiej nazywano miasto Cezareą Filipową. Okolice i miasto zamieszkiwali wyłącznie poganie.

Pod Cezareą Filipową Jezus pyta swoich uczniów, co ludzie i uczniowie o Nim sądzą. Apostołowie referują różne zdania, które w zasadzie uznawały w Jezusie wysłańca Bożego i proroka, a Piotr oświadcza, że Jezus jest Mesjaszem, co równa się uznaniu Jezusa za króla. Zbawiciel milcząco uznaje sąd Piotra za słuszny, ale każe zachować w tajemnicy królewską godność. Piotr otrzymuje misję: będzie skałą, na której Jezus zbuduje Kościół. Piotr nie rozumiał tych słów w momencie ich wypowiadania. Dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa, pojmie to, co mu obiecał Mistrz.

Bóg wyznacza każdemu z nas różne zadania i misje. Zaufaj Mu i bądź wierny tej drodze, na której Cię postawił, bo to jedyna i właściwa droga.