Zawsze wśród nas

Niedziela, Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, rok A

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

 

Dziś obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia – Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu idzie do swojego Ojca. Mimo że nie ma Go wśród nas już od ponad dwóch tysięcy lat, to cały czas jest obecny. I choć ciężko nam w to uwierzyć, to tak rzeczywiście jest – jest z nami w swoim Ciele i Krwi.

Jezus nigdy nas nie zostawił. To my bardzo często zostawiamy Jego, gdy zapominamy o tym, czego nas nauczał – o miłości do Boga i bliźniego.

Może właśnie dziś powinniśmy postanowić, że będziemy codziennie czytać Pismo Święte, aby cały czas lepiej zgłębiać naukę Jezusa. Tylko tak poznamy Go lepiej, a On będzie zawsze wśród nas.