Zdobyć królestwo niebieskie

Środa, XVII Tydzień Zwykły, rok I, Mt 13,44-46

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją».

 

Królestwo niebieskie to miejsce obecności Boga. A tam, gdzie jest Bóg, tam człowiek odnajduje pełnię swojego szczęścia. Dlatego Syn Boży porównuje królestwo niebieskie do drogocennego skarbu i pięknej perły. Nie powinniśmy szczędzić sił i środków, aby osiągnąć królestwo Boże. W jaki sposób możemy to uczynić? Żyjąc zgodnie z Bożymi przykazaniami i dbając o własny rozwój duchowy. Regularna lektura Pisma Świętego, dobra książka, uczestnictwo w rekolekcjach, kierownictwo duchowe – to wszystko sprzyja naszemu wewnętrznemu rozwojowi, który jednocześnie prowadzi nas do spotkania z Bogiem.

Kupiec, który poszukuje pięknych pereł, jest człowiekiem zdeterminowanym. Nie szczędzi sił, aby zdobyć tę perłę, która uważana jest za najpiękniejszą. Może warto, abym postawił sobie pytanie: a czy ja nie szczędzę sił, aby osiągnąć królestwo niebieskie? Wszystko, co piękne i szlachetne, wymaga od nas wysiłku. Najważniejsze uczynić pierwszy krok. Mieć odwagę powiedzieć Jezusowi: oto jestem, Panie! Jestem gotowy pójść za Tobą.