Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny". To mówiąc, wołał: "Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!" Pytali Go więc Jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł: "Wam dano poznać wprost tajemnice królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, „aby patrząc, nie widzieli, i słuchając, nie rozumieli”. Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia, nie wydają owocu.Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości".

 

Ziarno rzucone na ziemię jest dobre, ale jaka jest ziemia, czyli serce, które je przyjmuje? W tym fragmencie kluczowym słowem jest czasownik słuchać, gdyż Jezus domaga się słuchania jak Bóg, który mówi: Słuchaj Izraelu (Pwt 6, 4). Słucha Go niebo, otchłań, zło, choroba i śmierć. Słucha Go wszystko, gdyż wszystko na Jego słowo powstało i życie wydało.

Przypowieść ta zachęca nas do sprawdzenia jakości słuchania, aby zobaczyć, czy jestem prawdziwym uczniem i czy należę do Jego rodziny. Ta przypowieść z jednej strony ukazuje skuteczność słowa Bożego, które okazuje się być owocniejsze ponad wszelkie oczekiwania człowieka, a z drugiej strony podkreśla warunki konieczne do tego, by móc je owocnie przyjąć.

Skuteczność słowa nie zależy od warunków tworzonych przez człowieka. Boże słowo przynosi owoce samo z siebie i człowiek nie może wpłynąć na jego skuteczność, ale może uczynić je bezpłodnym, kiedy go nie słucha i nie przyjmuje. Ziemia nie jest źródłem owocności ziarna, ale może spowodować, że moc zawarta w ziarnie nie będzie mogła przynieść swojego owocu. Jeżeli zatem słowo nie przynosi owocu, a jest z natury płodne, to znaczy, że istnieją jakieś przeszkody i przeciwności, które należy usunąć.