Zmartwychwstał, jak powiedział! – Życzenia od Profeto

Wstańmy i my z naszych grobów, lęków, niepokojów. Powstańmy ze smutku, z niedowierzań, z braku relacji. Powstańmy do życia w miłości i wolności. Powstańmy do życia w Nim. Życzymy tego sobie, życzymy tego Wam. Zmartwychwstańmy z Nim!

ks. Michał Olszewski z Zespołem Profeto.