Jezus powiedział do swoich uczniów: «Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

 

Zmysły człowieka często stoją w opozycji do jego serca. Często są też przyczyną egoistycznego patrzenia na świat i na drugiego człowieka. Wypaczone zmysły mogą nawet krzywdzić drugiego człowieka. Lekarstwem na to jest miłosierdzie.

Jezus zachęca każdego z nas: „bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec”. Chrystus mówi nam dzisiaj, że sposobem na uzyskanie Bożego Miłosierdzia, które wyraża się w przebaczeniu grzechów, jest miłosierdzie okazywane innym.

Te wielkopostne dni przeżywajmy w duchu miłosierdzia wobec innych i wychowujmy nasze zmysły do tego, aby każdego dnia coraz bardziej kochały.