Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że zjawił się Eliasz; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. A Herod mówił: «Jana kazałem ściąć. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę?». I starał się Go zobaczyć.

 

To ciekawe, że Herod był zaniepokojony, usłyszawszy o cudach Pana Jezusa. Działo się coś, czego nie rozumiał, a miał wrażenie, że może to zagrażać jego władzy. Plotki, że to Jan zmartwychwstał albo że to Eliasz się zjawił, potęgowały jego niepokój. Dlatego chciał sprawdzić, kim jest człowiek, który dokonuje takich rzeczy.

Czy chciałbyś zobaczyć Jezusa? Masz taką możliwość codziennie! Wystarczy, że pójdziesz na Mszę Świętą, a zobaczysz Go. On jest obecny pod postacią chleba i wina, a sam moment przeistoczenia jest największym cudem, jaki może się wydarzyć.