Zobaczyć Ojca w Synu

Czwartek, Święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba (6 maja), rok I, J 14,6-14

Jezus powiedział do Tomasza: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca?”. Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.

 

Jezu Chryste, Synu Ojca Niebieskiego! Dzięki Tobie świat ujrzał niewidzialnego Boga. Patrząc na Ciebie i Twoje czyny, widzę nie wzrost, wygląd, kolor oczu…, ale widzę, jak Bóg Ojciec nas miłuje. Widzę Jego dobroć i Jego plany względem nas. Jezu, poznając Ciebie, poznaję Boga Ojca i pozwalam, aby Duch Święty działał we mnie. Naśladując Ciebie, dokonuję tego, co Ty czyniłeś na ziemi. Jezu, w Tobie widzę Boga Ojca, przez Ciebie idę do Niego.

Maryjo, Matko moja! Ty wskazujesz mi ciągle na Jezusa, bo wiesz, że On jest drogą do Ojca. Drogą, którą sama przeszłaś. Tak jak w świątyni jerozolimskiej, w której pozostał jako 12-letni chłopiec, ciągle Ci przypominał, że powinien być w tym, co należy do Ojca. Maryjo, proszę Cię, przypominaj mi ciągle o tym kierunku do Ojca w niebie. Z Tobą przez Jezusa do Boga Ojca.