Zobaczyć więcej

Środa, Święto św. Bartłomieja, apostoła (24 sierpnia), rok II, J 1,45-51

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czyż może być co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz». Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym». Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!» Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: „Widziałem cię pod drzewem figowym?” Zobaczysz jeszcze więcej niż to». Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

 

„Zobaczysz jeszcze więcej niż to” – mówi Jezus to Natanaela. Tak, my także chcemy zobaczyć więcej. Dlatego może tak często jesteśmy wpatrzeni w Facebooka, Instagrama czy inne platformy społecznościowe w nadziei zobaczenia tego, co wreszcie napełni nasze serca. Bezskutecznie jednak – tam nie ma Życia. Jezus prowadzi nas do zobaczenia, czyli doświadczenia, ponownego zjednoczenia nieba i ziemi, życia Boga z naszym, ludzkim. W Nim dokonało się to w całej pełni. Pójście za Jezusem wprowadza w żywe doświadczenie, że to jest prawda, która się realizuje już tu w naszej ziemskiej codzienności, prowadząc ku pełni w wieczności.

Duchu Święty, rozpalaj w nas pragnienie zobaczenia „czegoś więcej”.