Zostać odnalezionym przez Boga

Sobota, Św. męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa (16 września), rok I, 1 Tm 1,15-17

Nauka to godna wiary i zasługująca na całkowite uznanie, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą na życie wieczne. A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu – cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

 

Czy potrzebny jest komentarz do słów Pawła? On doskonale zna historię swojego życia i dzięki łasce (i tylko łasce!) doświadczył na własnej skórze, co znaczy zostać odnalezionym przez Boga. Dlatego nie przestanie mówić o miłosiernej miłości Ojca objawionej w Synu przez Ducha Świętego, jednocześnie nie ulegając pokusie wyparcia tego etapu życia, który wbrew wszystkim nadziejom był podobny do obrazu nędzy i rozpaczy, jakim jest dziecko umierające w wyniku poronienia.

Ta świadomość stała się siłą napędzającą Apostoła Narodów do podejmowania każdego wysiłku i szukania każdej okazji, by ogłaszać zbawienie w Chrystusie. Niezachwiane przekonanie Pawła, że przykład interwencji Boga w jego życie jest najlepszym przykładem wielkoduszności Jezusa, będzie prowokowało słuchających jego świadectwa do zaufania i wiary słowu, które jest Słowem Życia.

Niech i na Tobie każdego dnia objawia się nieskończone miłosierdzie Ojca, Syna i Ducha Świętego +