Zostawić wszystko

Wtorek, Święto św. Andrzeja, apostoła (30 listopada), rok II, Mt 4,18-22

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

 

Pan Bóg dziś przychodzi do Ciebie, aby Cię powołać. Może masz tak jak ja, że chcesz to przemyśleć, przygotować się do swojego powołania. A Jezus przychodzi i mówi, że będziesz łowić ludzi. Apostołowie przyjęli te słowa na wiarę, zostawili wszystko, co mieli, pracę i rodziny, i poszli za Nim.