Zrób pierwszy krok

Niedziela, I Tydzień Adwentu, rok A, Iz 2,1-5

Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską, do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo pochodzi z Syjonu i słowo Pańskie – z Jeruzalem». On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej!

 

Można w adwencie nie jeść mięsa, cukierków, można zrezygnować z alkoholu, telewizji, obecności w mediach społecznościowych. Można też rozpocząć duchową wędrówkę ku Bogu, duchową wspinaczkę ku Niemu: do świątyni, przez czytanie Słowa, przez okazywanie cierpliwości niecierpliwym, przez milczenie wobec gadatliwych, przez dobroć wobec złych…
Wachlarz duchowych możliwości szeroki. Zrób pierwszy krok, choćby malutki.