Zrób wszystko, co potrafisz

Wtorek, III Tydzień Wielkanocny, rok I, Mk 16,15-20

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie». Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

 

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony (Mk 16,16). Czytając te słowa, można pomyśleć, że Jezus kieruje się w kwestii naszego zbawienia jakąś niezrozumiałą, a zarazem „świętą obojętnością” wobec ludzkich wyborów. No bo przecież On stał się człowiekiem, aby wszystkim ludziom opowiedzieć życiem i nauczaniem o miłości Ojca. Oddając za nas swoje życie, chciał nam pokazać, że Bóg jest zdolny do każdego poświęcenia, by zbawić człowieka (por. J 3,16). A tu nagle jakby na koniec „odpuścił”, niech się dzieje, co chce.

Ale to nie tak. Z jednej strony Jezus jest świadom, że wiara w Jego zmartwychwstanie jest ogromnym wysiłkiem, ostatecznie darem łaski i owocem Bożego błogosławieństwa (por. J 20,29). Nawet Jego uczniowie mieli z tym ogromny problem. Z drugiej strony, Jezus do końca szanuje ludzką wolność, również w tych fundamentalnych wyborach. To Jezusowe: Jeśli chcesz (...) (por. Mt 19,16-22), jest wciąż aktualne i dotyczy nawet naszego zbawienia.

Ale żeby nikt nie zasłaniał się za bardzo czyjąś wolnością i zwalniał się przez to z odpowiedzialności za głoszenie Ewangelii, to Jezus wyraźnie poleca: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk 16,15). Zarówno swoim Apostołom, jak i nam Jezus daje jasne polecenie: zrób wszystko, co potrafisz, i najlepiej jak umiesz, żeby zaświadczyć o swojej wierze w Jezusa Zmartwychwstałego. Resztę zostaw Bożej łasce.