Zrodzeni z Maryi

Poniedziałek, Najśw. Maryi Panny Różańcowej (7 października), rok I, Dz 1,12-14

Gdy Jezus został wzięty do nieba, Apostołowie wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i Jego braćmi.

 

Owo przebywanie Maryi wraz z Kościołem czyni Ją jego Matką. To dowód na to, jak bardzo poważnie Maryja potraktowała słowa Jezusa wypowiedziane na krzyżu: "Oto syn twój". Maryja dzisiaj rodzi nas na nowo i oddaje Jezusowi w Jego Kościele.