Zrozumieć Jezusowe nauczanie

Środa, II Tydzień Wielkiego Postu, rok I, Mt 20,17-28

Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: «Czego pragniesz?» Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie». Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?» Odpowiedzieli Mu: «Możemy». On rzekł do nich: «Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował». Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

 

Apostołowie, będąc prawie trzy lata z Mistrzem, ciągle byli daleko od rozumienia Jego nauczania. Gdy bowiem Jezus wprowadza ich w najważniejsze tajemnice odkupienia ludzkości, oni rywalizują o najlepsze miejsce w królestwie Bożym. Dopiero męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa odmieniły serca i umysły apostołów, aby w końcu przyjęli Ewangelię i nią żyli.

Przykład apostołów pokazuje nam, że przejście przez doświadczenia cierpienia jest nieodzowne, by móc przyjąć i zrozumieć Jezusowe nauczanie. Tak jak apostołowie w czasie męki i śmierci Jezusa zostali boleśnie odarci ze swoich ziemskich i egoistycznych aspiracji, podobnie i my jesteśmy zaproszeni w naszej pielgrzymce wielkopostnej do łączenia się z męką i śmiercią Jezusa, umierając dla naszych egoizmów i pragnień przeciwnych Ewangelii.

Duchu Święty, daj nam rozumienie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana.