Zrozumieć wolę Boga

Środa, II Tydzień Wielkiego Postu, rok I, Mt 20,17-28

Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: «Czego pragniesz?». Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie». Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?». Odpowiedzieli Mu: «Możemy». On rzekł do nich: «Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował». Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

 

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus tłumaczy swoim uczniom, co stanie się z Nim w najbliższym czasie. Pewnie słowa, które wypowiada, nie są jeszcze dla nich zrozumiałe i mogą dziwić Jego towarzyszy.

Ty już wiesz, że to, o czym mówił Pan Jezus, dokonało się. Co roku w okresie Wielkiego Postu możesz być świadkiem męki Pańskiej, ukrzyżowania i zmartwychwstania Pana.

Dziś możesz podziękować Jezusowi za objawienie, za mękę, śmierć na Krzyżu i zmartwychwstanie. Za pokazanie, że Twoje życie nie polega tylko na spełnianiu własnych zachcianek. Pan Jezus powiedział wprost, że królestwo Boże jest dla tych, którzy odnajdują swoje powołanie polegające na służeniu innym.

Jezus ukazuje Ci drogę życia, która wymaga wysiłku i pokory. Nawet prośby skierowane do Boga powinny być bardziej słuchaniem Jego woli niż wołaniem, aby spełniły się Twoje pragnienia i marzenia.

Pamiętaj, że Twoje wyobrażenia zarówno królestwa Bożego, jak i ziemskiego życia mogą być zupełnie inne, niż jest w rzeczywistości. Jezus mówił Apostołom w odpowiedzi na ich prośby bycia po lewej lub prawej stronie, że nie wiedzą, o co proszą. Oni mieli swoje wyobrażenia królestwa Bożego, lecz wtedy pojmowali je w zupełnie błędny sposób. Królestwo Boże musisz odkrywać w sobie codziennie, nieustannie szukać Boga w swoim życiu. I za każdym razem Bóg będzie zadziwiał Cię i zaskakiwał, gdy będziesz próbował zrozumieć Jego wolę.