Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko?" Odpowiedzieli Mu: "Tak". A On rzekł do nich: "Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare". Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.

 

„Zrozumieliście to wszystko?" Jezusowe nauczanie w przypowieściach zakończone jest w trzynastym rozdziale obrazowym przedstawieniem ostatecznego triumfu dobra nad złem. Los zła i tych, którzy się z nim identyfikują jest już przesądzony: „wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.” Jest niezmiernie pomocnym w naszej codzienności, naznaczonej często przez niszczące działanie zła, trwanie w tym Jezusowym nauczaniu o nieodwołalnym zwycięstwie dobra nad złem. Bądźmy dobrymi uczniami Jezusa i karmmy się nieustannie przesłaniem Starego i Nowego Testamentu, aby dzięki temu królestwo niebieskie mogło coraz pełniej uwidaczniać się już w naszym ziemskim życiu w drodze ku pełni w wieczności.