Królestwo jednak otrzymają święci Najwyższego, i będą posiadać królestwo na zawsze i na wieki wieków. Potem chciałem się upewnić co do czwartej bestii, odmiennej od pozostałych i nader strasznej, która miała zęby z żelaza i miedziane pazury, a pożerała, kruszyła i deptała nogami resztę; oraz co do dziesięciu rogów na jej głowie, i co do innego, przed którym, gdy wyrósł, upadły trzy tamte. Róg ten miał oczy i usta, wypowiadające wielkie rzeczy, i wydawał się większy od swoich towarzyszy. Patrzałem i róg ten rozpoczął wojnę ze świętymi, i zwyciężał ich, aż przybył Przedwieczny i sąd zasiadł, a władzę dano świętym Najwyższego, i aż nadszedł czas, by święci otrzymali królestwo. Powiedział tak: Czwarta bestia - to czwarte królestwo, które będzie na ziemi, różne od wszystkich królestw; pochłonie ono całą ziemię, podepce ją i zetrze. Dziesięć zaś rogów - z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, po nich zaś inny powstanie, odmienny od poprzednich, i obali trzech królów. Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego, będzie zamierzał zmienić czasy i Prawo, a święci będą wydani w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu. Wtedy odbędzie się sąd i odbiorą mu władzę, by go zniszczyć i zniweczyć doszczętnie. A panowanie i władzę, i wielkość królestw pod całym niebem otrzyma lud święty Najwyższego. Królestwo Jego będzie wiecznym królestwem; będą Mu służyły wszystkie moce i będą Mu uległe.

 

Nigdy nie powinniśmy zapominać i jednocześnie tracić czujności, że w otaczającym nas świecie panuje zło, które wszelkimi dostępnymi sposobami, swoją przebiegłością i wytrwałością chce oddalić nas od Pana Boga. Ta świadomość istnienia zła jest wbrew pozorom konieczna do naszego lepszego rozwoju duchowego, do stawania się lepszym chrześcijaninem.

Jednak nie możemy tracić radości, wręcz takiej lekkości z bycia chrześcijaninem. Naszym jedynym Panem jest Bóg, który nigdy nie zostawia nas osamotnionych! To właśnie w bliskości z Bogiem, w modlitwie, w sakramentach powinniśmy zawsze szukać sił do walki z otaczającym złem. To zło zostało już pokonane, zniszczone i zniweczone doszczętnie przez przyjście na ziemię, śmierć i zmartwychwstanie Syna Bożego. „Panowanie i władzę, i wielkość” otrzymał lud święty Najwyższego, czyli Kościół, do którego należymy i który powinniśmy ciągle czynnie tworzyć. Nie możemy więc uchylać się od odpowiedzialności, że jako ludzie Kościoła swoimi wyborami, postawami, czynami mamy rozszerzać dobro w otaczającym świecie z jednoczesną skuteczną eliminacją zła.

Niech nadchodzący okres Adwentu pomoże nam rzeczywiście zatrzymać się w tym ciągłym współczesnym zabieganiu. Niech to będzie czas zastanowienia się nad najważniejszymi wartościami w życiu każdego chrześcijanina.  Chciejmy naprawdę dobrze przygotować się na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i na kolejny cały rok.