Żyć bezinteresownością

Środa, XI Tydzień Zwykły, rok II, Mt 6,1-6.16-18

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

 

Papież Benedykt XVI napisał kiedyś, że bycie chrześcijaninem tak naprawdę rozpoczyna się wtedy, gdy zaczynamy żyć bezinteresownością. Dzisiejsza Ewangelia uczy nas właśnie takiej postawy. Nauczyć się działać zawsze ze względu na Ojca, na Jego miłość to szczyt duchowości chrześcijańskiej. Tak jak Jezus, który mówi o sobie: Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba (J 8,29). W dobie pogoni za samorealizacją, stawiania własnych sukcesów i osiągnięć w centrum uwagi oraz życia na pokaz jest bardzo trudno ukrywać przed lewą ręką, co czyni prawa. Jednak jest to możliwe w Duchu Świętym, który zlewając na nas Bożą miłości, czyni nas zdolnymi do zabiegania o podobanie się nade wszystko Bogu Ojcu.

Duchu Święty, ucz nas ukrytego życia w Ojcu.