Żyć mądrością Bożą

Sobota, Uroczystość Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej (26 sierpnia), rok A, Prz 8,22-35

Gdy niebo umacniał, z Nim byłam gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg moich strzegą. Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy, pouczeń mych nie odrzucajcie! Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana.

 

Czas wakacji - rzadko kto myśli o nauce. Mówi się, że to sezon ogórkowy, czyli nic specjalnego się nie dzieje. Jestem jednak przekonany, że ta swoboda, wolność jest najlepszym momentem na sprawdzenie siebie. W tym czasie najlepiej zobaczyć, w jaki sposób żyję i zastanowić się, czy idę w dobrym kierunku.

Maryja zawsze żyła, kierując się mądrością Bożą, a ty jak spędziłeś ostatnie dni? Żyjesz mądrością Boga?