Żyć wiarą

Niedziela, XXVII Tydzień Zwykły, rok C, Łk 17,5-10

Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”».

 

Co to znaczy wierzyć? W Ewangelii Jezus poucza swoich uczniów, jaka powinna być wiara.  Istotą wiary jest wierność, nawet w najmniejszych rzeczach. Przyrównanie wiary do ziarnka gorczycy jest wyrażeniem prawdy, że nawet odrobina wiary w naszym życiu spowodowałaby niezwykłe wydarzenia, niemożliwe z punktu widzenia praw fizycznych.
Jezus poprzez ten obraz ziarnka gorczycy zapewnia uczniów, że nawet mała wiara, którą już mają, wystarcza, aby oprzeć się złu, z którym na co dzień się spotykają. Wystarczy żyć tą wiarą, a Bóg dokona reszty. Wiara bowiem to nie zdolność czynienia cudów, np. przenoszenia gór i drzew, ale wiara to wierność w służbie Bogu.